мастачка
Sorry, that such a bitch.
Мистецький Арсенал